Ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά του Νero Cafe Bar Restaurant είναι το ανθρώπινο δυναμικό του. Οι εργαζόμενοι έχουν ένα κοινό : να μοιράζονται την ίδια επιθυμία για γνώση και δημιουργία, πέρα από τα όρια τους. Αφοσιωμένοι στην φιλοξενία του πελάτη, συνεργάζονται ομαδικά χαρίζοντας στο Νero Cafe Bar Restaurant συναισθηματική υπόσταση και προσωπική χαλάρωση, δημιουργώντας την αίσθηση του «οικείου περιβάλλοντος».